جستجو
General
Search in content
Search in title
Exact matches

ایران مِد 1402 IRAN MED 2023

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و دارویی از تاریخ 18 لغایت 21 مهرماه 1402 در محل نماشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار میگردد .

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *